11 Franklin boi się ciemności
Franklin przyznaje sie do winy